Identitet, val och utveckling

Huvudkaraktärens val och den utveckling som hen eventuellt går igenom, är ofta en central del av novellen. Här brukar man oftast kunna få reda på mer om karaktärens drag och identitet.

  • Vilka avgörande val gör huvudkaraktären?
    • Vad säger dessa val om personens karaktärsdrag?
    • Vilken betydelse får valen för utfallet av handlingen?
    • Vilken betydelse får valet för karaktärens utveckling och identitet?
  • Går huvudkaraktären igenom en intressant utveckling? Eller sitter huvudp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in