Karaktärernas förhållande till varandra

I en karaktärsanalys är det en bra idé att jämföra karaktärerna i novellen med varandra. Detta bidrar till att analysen blir mer ingående än om du bara diskuterar karaktärerna var för sig.

  • Finns det några markanta skillnader på karaktärerna som du kan framhäva?
  • Hur beskrivs karaktärernas olikheter rent språkligt?
  • Vilken roll och funktion har karaktärerna i berättelsen?
  • Förekommer det karaktärer som är varandras motpoler?
    • Kan detta motsatsförhållande bidra med några perspektiv...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in