Positiv/negativ framställning?

Vill författaren skapa sympati för vissa karaktärer och antipati (ogillande) för andra? Eller framställs karaktärerna förhållandevis neutralt i texten? Detta är viktigt, eftersom det säger något om huruvida författaren försöker påverka läsarna att ha en specifik åsikt, eller om författaren enbart försöker skildra något på ett neutralt sätt – som läsaren själv får ta ställning till.

Vilka medel anv...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in