Typ och funktion

I en novellanalys är det bra att se närmare på vilka typer av personer som finns i novellen och vilken funktion de har.

Hur är karaktärerna som typer?
De kan till exempel vara:

  • Platta karaktärer, som inte går igenom någon utveckling (till exempel den kloka läkaren, den stränge fadern, den vackra men naiva flickan). Platta karaktärer är ofta med i novellen som representanter för specifika normer eller samhällsgrupper.
  • Osäkra eller ensamma karaktärer, som kämpar med ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in