Hur skriver man en novellanalys?

Sitter du och klurar på hur man skriver en novellanalys? I denna vägledning berättar vi steg för steg hur du ska gå till väga för att skriva en bra novellanalys. Här kan du bl.a. läsa om hur du strukturerar din novellanalys och vilka delar som bör vara med. Läs vidare och kom igång med din novellanalys!

Ibland kan det kännas svårt att veta hur man egentligen ska gå till väga när man ska skriva en novellanalys.

I en novellanalys är din huvudsakliga uppgift att berätta något om novellens utmärkande drag. Detta innebär att du belysa och diskutera novellens uppbyggnad, karaktärer, miljöbeskrivningar, berättarteknik, språk och stil, teman, osv. Genom att se närmre på vad som kännetecknar dessa aspekter och se hur de kan kopplas till varandra, kan du förhoppningsvis ge läsaren några perspektiv på vad novellens budskap och eventuella symbolik kan vara.

Det räcker alltså inte med att enbart sammanfatta handlingen för läsaren, eftersom det avgörande är att kunna redogöra för hur novellen berättas.

I nästa avsnitt delar vi med oss av en mall, som hjälper dig att få en bra struktur på din novellanalys.