Språk och stil

Det är alltid bra om du kan lyfta fram novellens språk i din analys. Texter består av meningar och ord men vilka meningar och ord som används och hur dessa är sammansatta, kan ha stor betydelse för din analys och tolking.

Du kan till exempel analysera hur karaktärerna, miljön och temana kommer till uttryck rent språ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in