Bildspråk i noveller

Bildspråk karakteriseras generellt av att betydelsen av orden inte ska tolkas bokstavligen. Om din novell i hög grad använder sig av bildspråk är det en bra idé att ta upp detta i din analys. I användningen av bildspråk, såsom liknelser och besjälning, kan det finnas olika budskap och antydningar som också kan vara viktiga att reda ut i din analys.

Liknelse

En liknelse kännetecknas av att ordet ”som” eller ”liksom” kommer före subjektet/det som man liknar något vi...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in