Motsättningar

Det är ofta en bra idé att vara uppmärksam på ord och händelser i novellen som står i motsättning till varandra. Om du löpande kan identifiera olika slags motsättningar i novellen, är det bra att belysa dessa i din analys.

  • Vilka teman och frågor i novellen visar motsättningarna på?
    • Hur bidrar motsättninga...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in