Ordval och beskrivningar

Ibland kan det finnas vissa ord, beskrivningar, namn eller termer som återkommer i texten eller som har en central roll i novellen. I så fall är det bra att undersöka vilken betydelse eller funktion som dessa ord och termer har:

  • Vad säger dessa ord och termer om de karaktärer som använder dem?
  • Säger ordvalet och språkbruket något om den sociala miljön?
  • Vad säger de om textens huvudfrågor ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in