Realistiska respektive surrealistiska drag

I noveller använder författare sig ofta (men inte alltid) av en realistisk språklig stil. Dvs. ett språkbruk som mer eller mindre skulle kunna förekomma i verkligheten.

En realistisk stil och ton kan ha följande effekter:

  • Den kan bidra till att skapa en upplevelse av att novellens händelser skulle kunna ha ägt rum i verkligheten
  • Den kan göra att novellens handling och tema känns realistiska och aktuella för läsaren.

Vardagsspråk/talspråk/dialog
En realistisk stil och ton i noveller känneteckn...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in