Stil och ton

Den språkliga stilen och tonen har att göra med om språkbruket är enkelt eller avancerat, formellt eller vardagligt, och vilka typer av ord som är representativa för novellens språkbruk. 

Hur ser den språkliga stilen ut i din novell? Och hur fungerar detta språkbruk i novellen?

En enklare språklig stil kännetecknas av:

  • Förhållandevis korta och enkla meningar
  • Vardagspräglade och lättförståeliga ord och...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in