Tema

I en analys och tolkning av en novell är det en bra idé att fokusera på ett tema som är representativt för novellen, och som det är möjligt att formulera några intressanta frågeställningar kring.

Utifrån temat kan du formulera en eller flera frågeställningar som du sedan undersöker i din analys. Om temat är identitet kan frågeställningen vara: Vilken identitet har huvudpersonen, och hur kommer den till uttryck i novellen?

 • Vilka teman/frågeställningar förekommer i den novell som du ska analysera?
 • Hur kommer temana till uttryck i novellen?

Typiska teman i noveller kan till exempel vara:

 • Kärlek
 • Familjerelationer
 • Identitet
 • Ytlighet och egoism
 • Könsroller
 • Brist på kommunikation mellan människor
 • Samhällskritik
 • Förhållandet mellan individen och samhället
 • Det triviala vardagslivet
 • Betydelsen av arv och miljö
 • Förhållandet mellan natur och kultur

Tematisk analys och tolkning

En tematisk analys och tolkning innebär att du fokuserar ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in