Tolkning och budskap

Att tolka en novell innebär att du sammanfattar de viktigaste aspekterna av dina analyser och perspektiv på verket till en slags förståelse av vad novellens budskap egentligen är.

  • Vad kan novellens budskap vara?
  • Vilken innebörd och sensmoral kan du härleda från novellen?

En samlad tolkning av novellen

En typisk fråga som kan dyka upp när man sitter med sin novellanalys, är om man bör tolka novellen löpandes, eller om man bör vänta med tolkningen till sist. När du skriver din analys är det oundvikligt att du samtidigt tolkar novellen löpandes, men det är en bra idé att avsluta med en samlad tolkning.

  • I den samlade tolkningen ska du se novellen från ett större perspektiv och diskutera vad novellens budskap eller sensmoral är på ett generellt plan.
  • Det är viktigt att du hittar ett fokus i din tolkning, så att den blir sammanhängande och följer en röd tråd.

Tolkingen är viktig, eftersom det är här...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in