Uppbyggnad av berättelsen

Det är viktigt att du analyserar berättelsens uppbyggnad. På så sätt får du nämligen en överblick över hur handlingen framskrider och utvecklas i novellen. Dessutom kan det hjälpa dig att få nya perspektiv på hur texten kan tolkas.

De flesta noveller är uppbyggda med tre huvuddelar i berättelsen: Inledning, vändpunkt och slut. Du kan med fördel ta utgångspunkt i dessa delar när du analyserar novellen.

  • Vad händer i berättelsen? (kort berättat)
  • Vad är novellens centrala konflikt/problematik/tematik?
  • Var och när utspelar sig novellen?
  • Över hur lång tid sträcker sig handlingen?
  • Hur ser novellens inledning, vändpunkt och slut ut? Och hur anknyter dessa delar till varandra?

Inledning

I inledningen presenteras oftast huvudkaraktärerna...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in