PM | Guide

Har du fått i uppgift att skriva ett PM? Då har du kommit rätt. I den här guiden visar och förklarar vi vad ett PM är och hur du utformar ditt PM.

PM är en förkortning för ordet Promemoria, som är latin och betyder “för minnet”. Numera används PM som ett uttryck för en ordnad text om ett avgränsat ämne. PM är vanligt förekommande såväl i arbetslivet som på universitetet/högskolan och finns i lite olika former.

Ett PM som skrivs under gymnasieutbildningen är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport.

I den här PM guiden hjälper vi dig att:

Guiden är uppbyggd så att du kan få hjälp med alla steg i skrivandet, men det går också bra att hoppa direkt till de avsnitt du behöver extra hjälp med.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

PM | Guide

[44]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och genomgående för varje del. Det som saknas kan vara förslag till rätt respektive fel på vad man kan göra i ett PM. Ytterligare kan man länka till andra PM här på studienet för att se andras för inspiration av ämne samt uppbyggnad.
  Hej och tack för din feedback! Vi arbetar ständigt på att förbättra kvaliteten på våra produkter och ser nu över den här guiden utifrån dina synpunkter. Länkar till andra PM här på Studienet hittar du på sidan "Exempel på PM" i guiden, här har vi lagt tre PM skrivna av elever, som du kan inspireras av.
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2016-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra tydlig guide med flera exempel, ibland lite väl utförlig men ett absolut måste inför nationella
 • 2021-12-26
  bra
 • 2020-12-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fantastiska! Just regret that I did know of this before >(