PM | Guide

Dags att skriva PM? Då har du hittat rätt.

I den här guiden visar och förklarar vi vad ett PM är och hur du skriver ett bra PM, genom en mall som hjälper dig att utforma det på ett bra sätt. Denna PM guiden går igenom alla delar av skrivandet, från förberedelser till avslutning och korrekturläsning, så att ditt PM ska bli så bra som möjligt.

I vår guide till PM får du också läsa mer om hur du redogör för källor på ett korrekt sätt samt hur du skriver vetenskapligt. Kort sagt hjälper vi dig med alla delar i PM-skrivandet för gymnasiet.

Vad är ett PM?

PM är en förkortning för ordet Promemoria, som är latin och betyder “för minnet”. Numera används PM som ett uttryck för en ordnad text om ett avgränsat ämne. PM är vanligt förekommande såväl i arbetslivet som på universitetet/högskolan och finns i lite olika former.

Ett PM som skrivs under gymnasieutbildningen är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport.

Hur skriver man ett PM?

Ett PM ska redogöra för och utreda ett visst ämne på ett vetenskapligt sätt. Det innebär att du presenterar information från dina källor sakligt och objektivt.

I ditt PM ska du:

 • Presentera ett ämne och en eller flera frågeställningar relevanta för ämnet du valt
 • Använda dig av källor för att reda ut ämnet och svara på frågeställningarna
 • Utifrån din utredning komma fram till en slutsats som utgår från dina källor och återknyter till frågeställningen

I den här PM guiden hjälper vi dig att:

 • Förbereda ditt skrivande
 • Samla material till ditt PM
 • Strukturera ditt PM på ett bra och korrekt sätt genom en mall
 • Formulera ditt PM på rätt språklig nivå

Läs vidare och kom igång med ditt eget PM!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

PM | Guide

[37]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och genomgående för varje del. Det som saknas kan vara förslag till rätt respektive fel på vad man kan göra i ett PM. Ytterligare kan man länka till andra PM här på studienet för att se andras för inspiration av ämne samt uppbyggnad.
  Hej och tack för din feedback! Vi arbetar ständigt på att förbättra kvaliteten på våra produkter och ser nu över den här guiden utifrån dina synpunkter. Länkar till andra PM här på Studienet hittar du på sidan "Exempel på PM" i guiden, här har vi lagt tre PM skrivna av elever, som du kan inspireras av.
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2016-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra tydlig guide med flera exempel, ibland lite väl utförlig men ett absolut måste inför nationella
 • 2020-12-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fantastiska! Just regret that I did know of this before >(
 • 2020-10-04
  Mycket tydligt hjälpmedel