Exempel på PM

När man ska skriva ett PM är det viktigt att man belyser sitt ämne utifrån många synvinklar, så att man får till en nyanserad och utförlig text - som läsaren tycker är intressant och tankeväckande. Strukturen på arbetet är även viktig, så att texten blir sammanhängande och lättläst. Dessutom är det avgörande att du använder dig av dina källor på ett korrekt sätt, så att källhänvisningarna är tydliga och lätta att ta del av.

Det är alltid en fördel att kunna se konkreta exempel på den typ av text som man ska skriva. Genom bra exempel på PM kan man få mycket inspiration till hur man ska komma vidare, eftersom det brukar vara en stor hjälp att se hur andra har skrivit kring ett visst ämne, och hur de har refererat till sina källor i texten.

Här delar vi med oss av en rad PM exempel som kan hjälpa dig att skriva din egen text. Läs vidare och kom igång med ditt eget PM!

Införande av en litterär kanon | PM

Ett PM om vad införandet av en obligatorisk litterär kanon i Sverige skulle innebära. Olika argument för och emot ett sådant införande lyfts här fram och kon...


Den nya klassdebatten | PM

Ett PM om klasskillnader i Sverige. Fokus ligger bland annat på hur klasskillnader påverkar livet för unga, bland annat med utgångspunkt i Zlatan Ibrahimovic...


Narcissism | PM

Ett PM som handlar om narcissism. Här beskrivs personlighetsdraget narcissism liksom personlighetsstörningen. En diskussion förs kring var gränsen går mellan...