Formulera en frågeställning

När du har valt ett ämne är det dags att formulera en eller flera frågeställningar som ditt PM ska handla om. Det gör du genom att avgränsa det ämne du har valt så att du har något konkret att skriva om och undersöka.

Dina frågeställningar ska

  • vara öppna, det vill säga inte ska kunna besvaras med ja eller nej
  • formuleras med hjälp av ord som hur, var, när, vem och varför
  • inte vara för breda - tydliga avgränsningar är bra och gör det enkelt för dig att välja...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in