Källkritik

En kritisk hållning till dina källor är alltid bra. Det utvecklar ditt sätt att tänka och att se världen på. Det gör också dina analyser bättre om du inte tar all fakta för given. Vetenskapen bygger helt och hållet på att vi kritiskt granskar varandras resultat.

När du granskar dina källor kan du tänka på följande:

  • Är de trovärdiga? Om du är osäker, försök hitta fler källor som säger samma sak.
  • Skildras ämnet neutralt ell...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in