Mall

När du känner dig färdig med förberedelserna är det dags att börja strukturera ditt PM, och här delar vi med oss av en PM-mall som du kan kika igenom. Det är nämligen en bra idé bra att utgå från en mall och börja med att lista vad det är du vill få med i de olika delarna i ditt PM.

Ett PM disponeras vanligtvis enligt följande mall:

PM-mall 

  • Rubrik
  • Inledning med frågeställningar
  • Utredande del
  • Avslutning
  • Källförteckning

Den utredande delen är den längsta delen av ditt PM, inledningen och avslutningen bör hållas kortare. Om ditt PM inte ska vara så långt behöver du inte använda underrubriker för de olika delarna, men skriver du ett längre PM kan det vara bra. 

Tips: Håll ett öga på PM-mallen löpande när du skriver, för att försäkra dig om att du är på rätt spår gällande strukturen i din text.