Avslutning

Här ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du presenterat i din utredande del. Du diskuterar ditt material utifrån din frågeställning och drar slutsatser om ämnet. Här presenterar du inget nytt material utan utgår bara från det du redan presenterat tidigare.

Lägg tid på din avslutning och slutsats. Den ska knyta ihop säcken och samla ihop alla de spår du gått in på i den utredande delen. Avslutningen ska också återknyta till inledningen och besvara din frågeställning. Tänk på att dina slutsatser ska basera sig på det material du redan presenterat, kom i...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in