Källförteckning

En källförteckning är en lista på de källor du använt dig av i ditt PM. Listan är i bokstavsordning och sorteras på författarens eller skaparens efternamn.

Det kan räcka med att redovisa dina källor i parenteser eller fotnoter i den löpande texten när du skriver ett PM om PM:et är kort. Men vill du vara på den säkra sidan gör du även en ordentlig källförteckning sist i ditt PM.

Läs mer om hur du hanterar dina källor i Referat, citat och källhänvisning....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in