Utredande del

Här reder du ut ditt ämne och din frågeställning genom att presentera det material du hittat i dina källor. Det gör du genom att sammanfatta/referera och citera. Använd dig av minst två källor och ställ dem gärna mot varandra genom att använda uttryck som till exempel ”Enligt XX…”, ”YY visar å andra sidan att…”.

Tänk på att:

  • Infoga ditt källmaterial på ett smidigt sätt – skriv en sammanhängande text som hela tiden följer en röd tråd, inte en uppräkning av ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in