Referat, citat och källhänvisning

I en vetenskaplig text använder du dig av material som andra skapat. Det kan vara en artikel, en bok, en uppsats eller en film. Oavsett var du hittar materialet till din vetenskapliga text så ska du återge den på ett korrekt sätt i din egen text.

Du återger material från dina källor genom att antingen referera eller citera. Oftast använder du dig av en kombination av dessa. När du refererar eller citerar måste du ange i din text var du fått informationen eller citatet ifrån. Det kallas att göra källhänvisningar.

På följande sidor beskriver vi hur du refererar, citerar och gör källhänvisningar i en vetenskaplig text....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in