Hur du citerar

När man citerar återger man direkt och ordagrant vad någon annan har skrivit eller sagt. Hittar du en bra och kärnfull formulering i dina källor kan du citera den.

Du ska alltid ange vem som har skrivit eller sagt det du citerar, och varifrån citatet kommer, i direkt anslutning till citatet. Dessutom bör du komm...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in