Hur du citerar

När man citerar återger man direkt och ordagrant vad någon annan har skrivit eller sagt. Hittar du en bra och kärnfull formulering i dina källor kan du citera den.

Du ska alltid ange vem som har skrivit eller sagt det du citerar, och varifrån citatet kommer, i direkt anslutning till citatet. Dessutom bör du kommentera citatet så att läsaren förstår sammanhanget.

Här är några regler du ska tänka på när du citerar:

  • Markera med citattecken (”). Citattecknen ska omsluta hela ditt citat, först kommer alltså ett citattecken, sedan själva innehållet och sist ett till citattecken
  • Vid citat i citat, använd enkla citattecken/apostrofer...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in