Hur du gör källhänvisningar

När du skriver en vetenskaplig text är det viktigt att du alltid anger var informationen du använder kommer ifrån från början. Det kallas att göra en källhänvisning.

Källhänvisningen skriver du in precis innan eller efter informationen eller citatet. En källförteckning däremot, är en lista på alla dina källor och kommer sist i arbetet.

Det är viktigt inom vetenskapen att läsaren kan gå tillbaka till källorna för att se hur du använt och tolkat informationen. Dessutom ska det framgå tydligt vad i ditt PM som är dina egna slutsatser och vad som är hämtat från dina källor.

I en källhänvisning berättar du:

  • Vem som sagt, skrivit eller skapat det du refererar till eller citerar
  • Var detta har sagts eller skrivits (i vilken tidning, bok, film etc.)
  • När detta har sagts eller skrivits (datum eller årtal)

Följande ska finnas med i din källhänvisning

Här berättar vi hur en källhänvisning ser ut. Observera att om ditt PM har en källförteckning i slutet, behöver källhänvisningarna inte vara lika utförliga. Till exempel kan du skippa ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in