Hur du refererar

Ett referat är en kort sammanfattning av något du hittat i en källa. Den information du ska använda i ditt PM återger du genom referat.

Så här gör du när du ska referera:

  • Formulera om informationen så att det blir dina egna ord. Låna gärna vissa ord från källan, men det ska vara du som återberättar källans inform...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in