Att följa en röd tråd

Att texten följer en röd tråd innebär att hela texten hänger ihop, handlar om samma sak och att textens delar hakar i varandra på ett logiskt sätt.

I ett PM följer du en röd tråd genom att hela tiden låta din frågeställning styra.

  • I inledningen presenterar du frågeställningen när du introducerar ditt ämne
  • I den utredande delen undersöker du din frågeställning för att hitta svar på den med...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in