Att referera

I din utredande del ska du undersöka ditt ämne och din frågeställning med hjälp av ditt källmaterial. Det gör du genom att referera och citera dina källor.

Ett referat är en kort sammanfattning av något du hittat i en källa. Du refererar genom att återberätta det källan säger, men med dina egna ord. Du måste ha läst ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in