Skillnaden mellan ett PM och andra vetenskapliga texter

Andra vetenskapliga texter du kan komma att skriva på gymnasiet är rapporter och uppsatser. Skillnaden mellan ett PM och en rapport eller uppsats är:

  • Ett PM är kortare och mindre utförligt
  • I ett PM behöver du inte ha med syfte och metod
  • Du behöver inte beskriva avgränsningar i ett PM
  • Ett kort PM behöver inte alltid ha en källförteckning, det kan räcka med att hänvisa till källorna i texten (var dock observant på din lärares instruktioner)...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in