Språkbruk

När du skriver utredande och vetenskapliga texter ska du använda en viss typ av språkbruk som du kanske inte är van vid sedan tidigare. Att skriva vetenskapligt innebär framförallt att:

  • Skriva sakligt och objektivt
  • Skriva med korrekt grammatik och med skrivspråk, inte talspråk
  • Skriva tydligt, det ska inte vara några tvetydigheter i texten och den ska inte kunna tolkas på olika sätt...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in