Tips och checklista

Här följer några avslutande tips och en checklista, så du kan dubbelkolla att du fått med allt.

  1. Har du med alla delar? Ditt PM ska bestå av en rubrik, en inledning med frågeställningar, en utredande del och en avslutning med slutsatser. Det är också bra om du har med en källförteckning i slutet.

  1. Hänger allt ihop? Se till att din rubrik säger något om ämnet, att inledningen presenterar ditt ämne och dina frågeställningar på ett bra sätt, att utredningen har bra övergångar mellan styckena och att avslut...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in