Exempel på recensioner

För att du ska kunna få lite konkret inspiration till ditt eget skrivande, länkar vi även till en rad olika exempel på recensioner här, både på svenska och engelska.

Du kan även gå in på olika tidningar och tidskrifters kultursidor och läsa deras recensioner av olika typer av verk.

Tänk på följande medan du läser exemplen ovan och hämtar inspiration från olika medier:

  • Hur ser recensionens disposition ut?
  • Hur skiljer sig de olika beståndsdelarna från varandra – vad är utmärkande för inledningen, presentationen av verket, etc.?
  • Hur förmedlas recensionens omdöme?
  • Hur lyckas skribenten kommentera och presentera verket, och hålla läsaren engagerad?
  • Vilka stilfigurer och vilket bildspråk används i texten?

Genom att ha dessa punkter i åtanke blir det förhoppningsvis lite lättare för dig att strukturera din egen recension.

Lycka till med din recension! :)