Förberedelse

Vad var ditt intryck av verket?

Innan du börjar skriva din recension är det viktigt att du har reflekterat kring ditt verk, så att du faktiskt har fått ett intryck av verket, som du vill dela med dig av.

Fundera på följande:

  • Vad tyckte du egentligen om verket?
  • Vad var bra och vad var dåligt?
  • Vilka är de centrala temana?

För att kunna besvara dessa frågor räcker det inte med att bara säga att något är bra eller dåligt - du måste kunna motivera varför du tycker som du tycker. För att göra det bör du ha undersökt verket utifrån flera olika perspektiv. 

Dessutom ska du kunna återge verket på ett sätt som är lämpligt för en recension. 

Analys av verket

Tänk på att analysdelen i en recension är betydligt mindre omfattande än en faktisk analys av verket. I ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in