Mall

I detta avsnitt kommer vi närmare in på vad de olika delarna bör innehålla och hur du strukturerar dem. Det är viktigt att poängtera att recensionen bör skrivas som en enhetlig text och inte uppdelad i avsnitt. Texten ska följa en tydlig röd tråd och inledning, huvuddel och avslutning ska sitta ihop.  

Nedanför delar vi med oss av en recensionsmall som du kan använda för att strukturera din egen recension. Genom att följa denna mall försäkrar du dig om att du får en bra och sammanhängande struktur i din recension, oavsett vilket slags verk du recenserar. 

Anledningen till att en recensionsmall är uppdelad i dessa olika avsnitt är för att hjälpa dig att inte glömma de olika centrala delarna i recensionen.  

För att få till en bra recension är det viktigt att du tänker på textens disposition - dvs. hur du strukturerar texten. En recension följer liksom andra texter en viss struktur när det gäller i vilken ordning beståndsdelarna bör presenteras, och vad de bör innehålla.

I nästa avsnitt kan du läsa mer om de olika beståndsdelarna, och vad de bör innehålla.