Avslutning

Du bör skapa en cirkelstruktur

I en avslutning kommer recensionens slutkläm, där du avrundar ditt recenserande. Här kan du även säga något konkret om ditt omdöme, om du har valt att inte ha några figurer som visar hur många poäng du ger verket. 

I avslutningen är det ett bra stilistiskt grepp att anknyta till inledningen, så att du sluter cirkeln i texten. Därför är det även en bra idé att tänka på hur du kan avsluta texten medan du skriver inledningen, för att se hur du kan anknyta delarna till varandra på ett bra sätt.

Exempel på avslutning och inledning

Exempel på en avslutning som anknyter till inledningen:

Avslutning

I Det vita bandet ges en tolkningsingång redan under den inledande minuten, medan bilden tonar upp från svart. Berättarrösten koppla

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in