Beståndsdelarna i en recension

I detta avsnitt kommer vi närmare in på vad de olika delarna bör innehålla och hur du strukturerar dem.

Det är viktigt att poängtera att recensionen bör skrivas som en enhetlig text och inte uppdelad i avsnitt. Texten ska följa en tydlig röd tråd och inledning, huvuddel och avslutning ska sitta ihop....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in