Rubrik

Syfte och innehåll

Eftersom rubriken på din recension oftast är det allra första som läsaren ser, är det viktigt att fånga läsarens intresse med en bra titel så att hen blir nyfiken på ditt verk. En bra rubrik bör fånga läsarens uppmärksamhet. Den kan bestå av en allusion/hypotes/påstående som anknyter till verket.

En bra rubrik brukar:

  • Säga något om verket som recenseras, t.ex. genom att sammanfatta de centrala temana
     eller:
  • Anspela på ditt omdöme/intryck av verket, exempelvis genom en allusion.

Så vad är en allusion? 

En allusion innebär att du anspelar på något utanför ditt verk som publiken förväntas känna till. Om du t.ex. recenserar en film eller bok som skildrar den viktorianska eran i England och/eller ett romantiskt tema, skulle rubriken Li...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in