Språkbruk och rättstavning

Ditt språkbruk är avgörande för recensionens helhetsintryck

Att få till ett bra språkbruk med lämpliga formuleringar och flyt i sin recension är viktigare än man kan tro, och med hjälp av olika stilgrepp blir din text dessutom målande och beskrivande. 

Om din recension innehåller massor av stavfel och felaktiga formuleringar, får din läsare förmodligen ett dåligt intryck av texten och därmed din recension – oavsett hur utförlig och nyanserad din recension är i övrigt.

Därför är det viktigt att du korrekturläser din text och är uppmärksam på ditt skrivande, eftersom ditt språkbruk är avgörande för recensionens helhetsintryck.

Stilen följer verket

Tänk även på att anpassa ditt språk och stil till vilket slags verk du recenserar. Eftersom du redogör för ett konstnärligt verk i din recens...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in