Förberedelse

Innan du börjar skriva din novell bör du ha bestämt dig för vad den ska handla om. Annars kan novellen bli rörig och ofokuserad.

Har du redan kommit på en bra handling till din novell bör du skriva ner den i punktform, så att du vet hur din berättelse ska utvecklas innan du börjar skriva. På s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in