Mall

Har du fått i uppgift att skriva en novell? Då hittar du en bra mall och riktigt bra inspiration och tips här. Mallen visar vilka delar du ska ha med i din novell och vilka berättartekniska grepp du använder för att skriva en supernovell. 

En novell kan byggas upp på ett flertal olika sätt, och det finns ingen helt fast struktur som man måste följa. Om du känner dig osäker på hur du ska strukturera din novell, delar vi här med oss av en mall som du kan följa.

Noveller kan delas upp i tre delar: En inledning, en huvuddel och ett slut. Huvuddelen kan i sin tur delas upp i ett antal underavsnitt. Det är dock viktigt att du skriver din novell som en sammanhängande text, och inte i olika delar. Novellen ska följa en tydlig röd tråd och inledning, ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in