Huvuddel

I novellens huvuddel bör du fördjupa novellens berättelse för läsaren. Kom ihåg att du ska använda samma tempus som du använde i inledningen.

Det är bra om du kan få till en vändpunkt i din novell, där berättelsen når sin klimax och anspelar på slutet. Vändpunkten kallas ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in