Analys av talets situation

Innan du börjar analysera innehållet i själva talet, är det en bra idé att titta närmre på talets situation, dvs. i vilket sammanhang som talet framförs.

När du undersöker talsituationen kan du utgå från dessa fyra aspekter:

  • Avsändaren, dvs. talaren
  • Mottagare, dvs. publiken
  • Talets budskap och ämne
  • Sociala, geografiska, historiska och fysiska omständigheter vid talsituationen

Talaren

Först och främst är det viktigt att titta på vem talaren är, och hur hen framstår för publiken. Du kan ta hjälp av följande frågest...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in