Etos, Patos och Logos

Här kan du få hjälp med att utreda talets etos, patos och logos-grepp, även känt som den retoriska triangeln. Få reda på vad som kännetecknar de olika greppen och hur de används i tal. Läs vidare och kom igång med din analys. 

Som vi nämnde i det förra avsnittet bör du vara uppmärksam på att tal oftast använder sig av en kombination av de olika greppen, även om ett visst grepp ibland kan vara dominerande. Det är oftast förmågan att kunna hitta en bra balans mellan de olika greppen som gör ett tal framgångsrikt.

Ibland kan dessutom ett argument eller en sats i talet bestå av inslag av både t.ex. etos och logos på samma gång, som följande exempel illustrerar:

Självklart krävs det en rad förändringar i vår energiförbrukning för att få till en hål...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in