Talets uppbyggnad

Det är en bra idé att utreda talets disposition, dvs. hur talet är strukturerat. På så sätt kan du se om de olika beståndsdelarna samspelar, och om talet hänger ihop. Du kan också se närmre på om talaren använder specifika retoriska grepp (så som etos, patos, logos) eller ett visst språkbruk i talets olika delar – och vilken betydelse detta i så fall har.

Det är en bra idé att undersöka:

  • Har talet en inledning, och vad kännetecknar i så fall inledningen? En talare kan t.ex. använda inledningen till att presentera sig själv (försöka skapa ett etos), berätta om ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in