Utredande text | Guide

Har du fått i uppgift att skriva en utredande text? Då har du hittat helt rätt.

I denna vägledning kan du läsa allt om hur du skriver en utredande text på ett bra sätt. Vi delar med oss av en rad olika tips och förslag på hur du får till en toppentext, och vad du bör tänka på innan du sätter igång med själva skrivandet. 

I vägledningen hjälper vi dig att:

 • Förbereda dig på ett bra sätt
 • Hantera dina källor 
 • Skriva med ett vetenskapligt språk
 • Strukturera din utredande text
 • Formulera dig på ett bra sätt

Så läs vidare och kom igång med din text!

I denna vägledning hjälper vi dig att skriva en utredande text och vi guidar dig steg för steg genom hela skrivprocessen. Här kan du bl.a. läsa om hur du förbereder ditt skrivande, hur du skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär, samt ta del av olika exempel på utredande texter. 

Vägledningen är uppbyggd så att du kan få hjälp med alla steg i skrivandet, men det går också bra att hoppa direkt till de avsnitt du behöver extra hjälp med. Det kan dock vara en bra idé att läsa igenom vägledningen från början till slut, så att du friskar upp ditt minne och får med alla viktiga delar.

Vad är en utredande text?

Undrar du vad en utredande text är och hur man lyckas skriva en bra sådan text? Här berättar vi allt om vad som kännetecknar en utredande text, och vi delar med oss av en rad olika tips och förslag som hjälper dig med skrivandet. 

I en utredande text bearbetas ett specifikt område eller ämne utifrån ett undersökande synsätt.

Syftet med utredande texter är att få mer ingående kunskap om ett specifikt ämne eller en frågeställning och visa att man kan reflektera kring ämnet. Detta innebär att du utreder ditt ämne utifrån olika synvinklar och perspektiv genom att bl.a. lyfta fram:

 • Olika fakta
 • Teorier
 • Åsikter
 • Forskning
 • Exempel

Utredande texter skrivs i många olika ämnen och omfattar både humaniora (så som litteratur, språk, konst, etc.), samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.

Hur skriver man ett utredande text?

När du skriver en utredande text ska du som utgångspunkt redogöra för ämnet på ett vetenskapligt sätt. Detta innebär att du berättar om ditt ämne sakligt och objektivt, och att du presenterar olika relevanta fakta.

I en utredande text ska du alltså:

 • Presentera ett ämne och eventuella frågeställningar som relaterar till ämnet
 • Bearbeta ämnet med hjälp av olika fakta/teorier/perspektiv och eventuellt presentera en slutsats
 • Skriva en sammanhängande text som följer en tydlig röd tråd

Texttyper som är utredande texter

Några typiska exempel på texter och uppsatstyper som är utredande är:

 • Essäer
 • Fördjupningsuppgifter
 • Fördjupningsarbeten
 • PM
 • Rapporter

Tänk på att de flesta utredande texter kräver att du använder dig av källor. Om du skriver en essä eller en fördjupningsuppgift t.ex., räcker det oftast med att referera löpande i texten och att eventuellt ange källorna sist i arbetet. Om du skriver en rapport å andra sidan, är det viktigt med en utförlig källförteckning, så väl som källhänvisningar i löptexten.

I nästa kapitel kan du läsa mer om hur du på bästa sätt förbereder dig inför skrivandet av en utredande text.

Skillnaden mellan en argumenterande och utredande text

Ibland kanske det kan vara lite svårt att veta vad som skiljer en argumenterande text från en utredande text.

Den huvudsakliga skillnaden mellan en argumenterande text och utredande text är att en argumenterande text för fram och argumenterar för en specifik tes, dvs. ett ställningstagande, medan en utredande text reder ut och redogör för ett ämne med utgångspunkt i frågeställningar.

I en utredande text tar man alltså inte ställning för en särskild åsikt som man sedan försöker förmedla till läsaren – man försöker snarare utreda ämnet i fråga genom att belysa det från olika synvinklar, som själva termen ”utredande text” indikerar.

De flesta former av utredande texter är av vetenskaplig karaktär och i vetenskapligt skrivande är det viktigt att vara saklig och objektiv när man redogör för sitt ämne.

 

 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Utredande text | Guide

[35]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Här kan du skriva vad du tyckte var bra eller dåligt med vägledningen.
 • 2015-09-04
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jättebra , jag fick bra tänker om hur man skriva utredande text
 • 2022-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kan jag få se en värdig Utredande text
 • 2019-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra