Källförteckning

I de flesta typer av utredande texter brukar man ha en form av källförteckning där man anger alla källor som man har använt sig av i sitt arbete.

Det är viktigt att man använder sig av källor i utredande texter för att stärka textens trovärdighet. Att ange sina källor är dessutom en central del i vetenskapligt skrivande, då det ger läsaren möjlighet att läsa vidare om ämnet, samt att se hur du har valt att tolka informationen. Källhänvisningar är även nödvändiga för att skilja på vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som är hämtat från källorna.

Källhänvisning och källförteckning

Ibland kan det kanske vara lite svårt att hålla reda på skillnaden mellan en källhänvisning och källförteckning. En källhänvisning är de upplysningar om verket/källan som du anger precis innan eller efter ett referat eller citat. En källförteckning däremot, är en lista på samtliga källor som du har använt dig av i hela arbetet, och detta bör stå sist i arbetet.

I följande avsnitt kan du läsa mer om de olika referenssystemen och hur du gör källhänvisningar, samt hur du...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in