Att referera och citera

När man skriver en utredande text använder man sig i de flesta fall av olika källor för att utreda sitt ämne. Olika källor kan t.ex. vara böcker, tidnings- och tidskriftsartiklar, filmer, essäer, och så vidare.  Oavsett vilka slags källor man använder sig av är det viktigt att återge dem i texten på ett korrekt sätt.

När man återger olika fakta eller information från sina källor, refererar man eller citerar innehållet. Oftast brukar man använda sig av både referat och citat i sitt arbete. När du refererar eller citerar är det viktigt att du upplyser läsaren om var du har hämtat informationen eller citatet ifrån. Detta kallas att källhänvisa, och du kan läsa mer om källhänvisningar här.

I följande avsnitt berättar vi hur du kan referera och citera dina källor på ett lämpligt sätt i din utredande text, och i nästa kapitel kan du läsa mer om hur du gör en källförteckning.

Innehållsförteckning

Att referera

Ett referat är helt enkelt en mindre sammanfattning av olika fakta eller information som du har hämtat från en källa. Detta innebär att du ko...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in