Skrivsätt och stil i en utredande text

Beroende på vilken form av utredande text som du ska skriva, har du olika mycket utrymme att föra fram dina egna tankar och åsikter om ämnet. Samtidigt skiljer sig även sättet som man använder källor på från text till text.

Om du t.ex. skriver en rapport i biologi är det fakta som står i fokus, o...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in