Mall

Uppbyggnad

Här kan du ta del av en mall som hjälper dig att få till en bra struktur på din utredande text. Vi hjälper dig även med olika tips och förslag till skrivandet, samt ger dig olika exempel på utredande texter - så att du kan få inspiration till din egen text.

När du känner dig färdig med dina förberedelser inför skrivandet, är det dags att börja strukturera din utredande text, så att du får till en bra uppbyggnad.

Ett utredande text brukar oftast följa denna mall. Tänk på att du inte behöver skriva avsnitten i samma ordning som mallen. Ibland kan det vara lättare att komma på några bra punkter till textens huvuddel, ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in