Förbereda

Med frågeställning, syfte, metod och arbetsplan på plats, är det dags att förbereda inför själva rapportskrivandet. Detta gör du genom att samla information.

Det finns en rad olika typer av information att samla och metoder man kan använda, men oavsett hur man går tillväga så är det jätteviktigt att man alltid är källkritisk och undviker plagiat.

På de följande sidorna tar vi dig igenom:

  • Hur man samlar information (material)
  • Hur man är källkritisk och undviker plagiat 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in